Діяльність

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Навчально-виховний процес в ЛДБТ здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання і виховання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного засвоєння наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, сучасних технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Важливе методологічне значення в позаурочному вихованні належить рівневому навчанню учнівської молоді, що впливає на можливість проектувати освітній процес як в цілому так і в окремих структурних підрозділах. Рівневе навчання дає змогу педагогам бачити перспективу розвитку навчально-виховного процесу та відіграє значну роль у складанні навчальних програм. Керівники гуртків Будинку техніки проводять гурткові заняття за програмами основного та вищого рівня навчання згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 731 від 27. 10. 2006 р. Навчальні програми зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, підвищення їх професійної підготовки.

Педагогічні працівники творчо співпрацюють з радою молодих науковців та співробітників фізико-механічного інституту НАНУ. Ця співпраця ґрунтується на принципах партнерства, взаємодопомоги та спільних інтересів у галузі науки та техніки, раціонального використання інтелектуального й матеріального потенціалу. Саме з такою метою для учнівської молоді м. Львова та області проводяться творчі зустрічі із заслуженими винахідниками та раціоналізаторами України. Активними учасниками розвитку технічної творчості серед молоді профтехосвітніх навчальних закладів є:

 • Юзефович Р. М., науковий співробітник ФМІ, викладач кафедри економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • Сліпчишин Л. В., кандидат педагогічних наук, вчений секретар Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;  
 • Сидорчук О. В., майстер-раціоналізатор ВПУ № 20;  
 • Якима В.І., майстер-раціоналізатор Львівського професійного ліцею залізничного транспорту;
 • Фолюш С.Д., методист Львівського державного Будинку техніки. 

В навчальних закладах, за сприяння Будинку техніки, працюють гуртки технічної та художньо-прикладної творчості, різноманітність яких дає змогу учням відповідно до інтересів випробувати себе в різних галузях науки, техніки, ужиткового та образотворчого мистецтва, реалізувати нахили до того чи іншого роду діяльності, набути знання та вміння, ознайомитись з учнівськими роботами відповідно до напрямку та продемонструвати свої досягнення.

Практична спрямованість гурткових занять створює особливий характер у роботі гуртківців, які залюбки беруться за трудові завдання, їх приваблює конкретність, видимість результатів діяльності. Керівник гуртка будує позаурочні заняття таким чином, щоб максимально передати учням інтерес до оволодіння технічними та професійними навиками. 

Слід зазначити, що протягом навчального року керівники гуртків проводять відкриті уроки, які дають можливість ознайомитись з передовим досвідом позаурочної роботи, методикою ведення занять, матеріально-технічною базою, організацією та проведенням практичних занять, зокрема, як при мінімальній затраті навчального часу домогтися ефективного засвоєння гуртківцями навчального матеріалу, навчити їх мислити, узагальнювати та виготовляти експонати.  

Змістовно проводять заняття керівники гуртків художньої вишивки М. Охендушкевич (Погірцівське ВПУ) та Л. Буланович (Львівський ПЛПО), які використовують широкий аспект теоретичних та практичних знань українського народного мистецтва, вміло передають його гуртківцям, а творчі здібності молоді скеровують на створення тематичних вишивок у вигляді біблійних образів, барвистих картин, скатертин, рушників.

Керівники гуртків художньої обробки деревини В. Яремин (ХПТУ№14), та В. Сушко (Бориславський професійний ліцей) залучають молодь до відродження народних промислів та ремесел. В практичній роботі наставників та гуртківців спостерігається національна самобутність в орнаментиці і багатстві форм, у пластичному обрамленні та лаконічних мотивах. До цього додається ретельність і вишуканість технічного виконання. Традиційні вироби у вигляді скриньок, тарелів, ваз, кубків, портретів, рельєфних пластів, декоративних композицій легко сприймаються, бо створені під керівництвом талановитих педагогів, уява котрих густо переткана з духовною високістю рідного народу.

ЛДБТ приділяє велике значення традиціям українського народу, що об’єднують його минуле і майбутнє, інтегрують людей у високорозвинену сучасну націю. Саме українським народним традиціям належить значна роль у вихованні моральних і духовних якостей кожної дитини. Засвоєні і примножені не одним поколінням, вони концентрують духовні і моральні цінності, ідеї, ідеали, погляди, норми поведінки.

Практично прилучаючись до духовних устоїв народу, учнівська молодь вбирає в себе їх психологічний, філософський, ідейно-моральний та естетичний зміст. Саме з такою метою педагогічні працівники організовують для учнівської молоді майстер-класи з виготовлення різдвяної атрибурики: зірок, дідухів та павуків, а до великодніх свят в навчальних закладах м. Львова проводять уроки писанкарства, де своїми руками вихованці виготовляють писанки із зображенням стародавніх узорів. Виховані в такий спосіб вони мають можливість продовжити і розвивати нові традиції на нинішніх сторінках історії незалежної України.

 ВИСТАВКИ. КОНКУРСИ. ОГЛЯДИ

Відповідно до концепції позашкільної освіти та виховання Львівський державний Будинок техніки спрямовує свою діяльність на набуття учнями допрофесійних знань, умінь і навичок, орієнтацію на професійну діяльність у ринкових умовах, її розширення та розвиток, на впровадження інноваційних технологій, а також інтеграцію науки з виробництвом. Звернення до витоків народного життя, творче використання у роботі скарбів народної мудрості, культури, культурно-історичних традицій, звичаїв, обрядів сприяють збагаченню навчально-виховного процесу професійно-технічних закладів.

Підсумком позаурочної роботи за рік є проведення педпрацівниками БТ огляду-конкурсу технічної та художньо-прикладної творчості серед навчальних закладів ПТО м. Львова та області. В процесі підготовки до нього учні формують свій світогляд, поглиблюють знання щодо винахідництва та раціоналізації, вивчають традиції українського народного мистецтва, виховують в собі шанобливе ставлення до культурної спадщини.

Огляд-конкурс проходить у три етапи:

 • виставка досягнень кожної навчальної групи;
 • виставка навчального закладу;
 • виставка всіх досягнень профтехосвітніх навчальних закладів Львівщини „ Великодні дзвони ”.

На підсумковій виставці навчальних закладів ПТО „Великодні дзвони” учасники свята демонструють досягнення з технічної та художньо-прикладної творчості, позаурочної гурткової роботи різного спрямування, а також профорієнтаційної діяльності. Проведення конкурсу-огляду покликане навчити молодь творчо мислити, творити самостійно власне, особисте і передавати через творчість ставлення до навколишнього світу.

 "ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ"

Уже традиційно навесні проводиться свято професійно-технічної освіти „Великодні дзвони”, яке стало щорічним оглядом поступу навчальних закладів на шляху їх творчого зростання, чудовою можливістю заявити про свої професійні здобутки та успіхи. Цей обласний огляд-конкурс є підсумком плідної праці професійно-технічних навчальних закладів Львівщини за рік, мірилом професіоналізму, вагомим стимулом до подальших пошуків і творчості у роботі.

Під час проведення виставок, конкурсів та оглядів можна якнайширше побачити всю сферу учнівської творчості : діючі технічні моделі, ковальство, різьба по дереву, швейні та кондитерські вироби, роботи виконані у техніках вишивки, ткацтва, вітражу, бісероплетіння, плетіння з лози та соломки, аплікація, витинанки, розпису на тканині і живопису.

Метою організації огляду-конкурсу технічної та художньо-прикладної творчості „ Великодні дзвони”, який проводиться серед навчальних закладів ПТО Львівщини, є пропагування кращих зразків народного українського мистецтва, залучення учнівської молоді до збереження, відродження творів народних майстрів, сприяти створенню цікавих нових творів декоративно-ужиткового спрямування; підвищувати професійну майстерність учнів, кращі роботи продемонструвати громадськості області; відзначити кращі навчальні заклади та талановитих, високопрофесійних педагогів, а також виявити здібних підлітків, які займаються різними видами та жанрами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, технічною творчістю.

Проводиться велика робота щодо формування національної самосвідомості учнів, виховання любові до рідної землі, пропагування історичного минулого та сьогодення рідного краю.

"НАД ВЕРТЕПОМ ЗІРКА ЯСНА ЗАСІЯЛА" 

Традиції Свят - Вечора та Різдва Христового прийшли до нас з прадавніх дохристиянських часів і набули особливого багатства обрядовості серед сучасних християнських свят. Вони формують духовне життя усіх поколінь, величніших християнських свят із багатьма прекрасними обрядами, звичаями, повір’ями і прикметами, у яких є велика сила цілого Роду нашого, з його тисячолітньою пам’яттю, віруваннями, світоглядом . 

Напередодні нового року Львівський державний Будинок техніки проводить серед ВПУ, ліцеїв, професійно-технічних училищ обласний огляд-конкурс різдвяних композицій „Над вертепом зірка ясна засіяла”.

Святкування відбувається дуже урочисто і має глибокий зміст, адже кожен навчальний заклад представляє свої творчі роботи, до яких входять різдвяні символи – Дідух , Шопка , Вертепна зірка та Павук. Учні представляють власні композиції, коментують зреалізований задум, використання традиційних та нетрадиційних матеріалів, зокрема, зерна пшениці, гречки, кори дерева і дерев’яних матеріалів, моху, камінців, скляних кульок, пластиліну, паперу, крупи та мучних виробів, коктейльних трубочок, соломки тощо, демонструють технічне оснащення, що підсилює відповідну композицію.

ВСЕУКРАЇНСЬУКА ВИСТАВКА "ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" У КИЄВІ 

Львівський державний Будинок техніки представляє кращі зразки технічної та художньо-прикладної творчості учнів та їх наставників на Всеукраїнській виставці досягнень „ Професійно-технічна освіта України – реалії та перспективи ” у Києві.

Експозиція Львівщини завжди викликає чимале зацікавлення та захоплення у гостей та учасників свята. Зокрема, привертають увагу відвідувачів діючі моделі, вітражі, живописні картини, вироби з бісеру, художнього ковальства і різьби по дереву, вишивки, народне ткацтво, роботи, виготовлені у гуртках Будинку техніки та навчальних закладів ПТО області.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ

З метою виявлення інтелектуальних, розумових здібностей, комунікативних можливостей та активізації пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів Львівщини працівники ЛДБТ більше десяти років організовують і проводять чемпіонати з інтелектуальної гри «Брейн-ринг».

Чемпіонат проходить на протязі усього навчального року в чотири етапи:

 • відбірковий – в ПТНЗ міста Львова та області;
 • півфінальні змагання – серед команд навчальних закладів за територіально-кущовою схемою;
 • додаткові змагання – за схемою гри «Що? Де? Коли?» на Кубок ЛДБТ;
 • фінальні змагання – за участю команд-переможців півфінальних змагань.

Також щорічно організовуються чемпіонати з гри “Брейн-ринг” серед педагогічних працівників, в якому беруть участь понад 200 працівників профтехосвітніх закладів міста Львова та області.

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» - це гра, де застосовуються інтерактивні технології, які слугують способом створення між молодіжними колективами сприятливої атмосфери у спілкуванні, а також порозумінню та доброзичливості, які спрямовані на особистісний підхід до навчання і відпочинку.

Відділ організаційно-масових заходів ЛДБТ для поліпшення роботи з молодіжними колективами ПТНЗ розробив методичний посібник „Клуб інтелектуального дозвілля”. Адже неможливо одній людині знати все навіть в окремій вузькій галузі. До того ж, як відомо, численні факти запам’ятовують комп’ютери, але не люди. Учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вже на підставі цього вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому і сприяє методичний посібник, який видано на високому фаховому рівні і з урахуванням усіх зазначених вище факторів.

Крім цього, учні мають можливість вдосконалювати свої здібності в клубах інтелектуального дозвілля.

Такий клуб діє на базі Львівського професійного ліцею харчових технологій під керівництвом працівника Будинку техніки, члена Львівської обласної ліги інтелектуальної творчості Йонки О.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ: СВЯТО ГЕРОЇВ ТА ІНШЕ

Метою та змістом діяльності ЛДБТ є організаційна робота, спрямована на розвиток і підтримку обдарованої молоді, надання методичної допомоги конкурсантам, формування в учнів особистого досвіду і прагнення закріплювати позитивні надбання у навчальній діяльності та вимогливо ставитись до своїх навчальних досягнень.

Названі вище орієнтири покладені в основу роботи творчих працівників, адже вони організовують і проводять щорічні конкурси і змагання спортивного та інтелектуального напрямків у професійно-технічних закладах міста Львова та області. Це сприяє підвищенню авторитету як працівників БТ так і професійно-технічних закладів.

Проводячи саме таку роботу, педагогічні працівники дбають про залучення учнів до активної наукової, дослідницької роботи, використовуючи широку палітру форм і методів патріотичного виховання, інтелектуального розвитку особистості.

Працівники Будинку техніки організовують та проводять у ПТНЗ м. Львова спортивно-мистецькі свята з метою відтворення реалій козацького життя, акцентуючи увагу на захисній, державолюбній місії козацтва та на його відвазі і звитяжності в процесі боротьби за незалежну, соборну Україну.

СПОРТИВНО-МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО "КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ" 

Працівники Будинку техніки організовують та проводять у ПТНЗ м. Львова спортивно-мистецькі свята з метою відтворення реалій козацького життя, акцентуючи увагу на захисній, державолюбній місії козацтва та на його відвазі і звитяжності в процесі боротьби за незалежну, соборну Україну.

ОГЛЯД-КОНКУРС "СВЯТО ГЕРОЇВ" 

Сприяючи збагаченню культурно-історичних традицій, навчально-виховного процесу, формуванню національної самосвідомості учнів професійно-технічних закладів, працівники БТ щорічно організовують огляд-конкурс „Свято Героїв”.

Всебічне залучення учнівської молоді до краєзнавчої, пошукової та дослідницької роботи, надання учням додаткових знань про рідний край, виховання в них любові до рідної землі, природи, історії і культури, до історично-культурного надбання України є одним із головних завдань діяльності працівників ЛДБТ.

Впродовж свята і учасники, і глядачі, і журі відчули справжню атмосферу українського духу, єднання поколінь.

ПОКАЗ МОДЕЛЕЙ

Позашкільна робота з учнями – одна із ділянок нашої щоденної діяльності.

Навчити вихованців творчо мислити, створювати власне, особисте і передавати своє ставлення до навколишнього світу – таке завдання стоїть перед учасниками показу моделей весняно-літніх колекцій жіночого та чоловічого одягу, який щорічно організовують працівники Будинку техніки.

КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ 

Робота організаційно-масового відділу БТ за змістом діяльності є інноваційною. Працівники відділу працюють над впровадженням нового проекту: „Караоке на майдані”. Реалізуючи проект, організатори ставлять за мету активізувати свій діалог з молоддю ПТНЗ Львівщини, викликати зацікавленість юних обдарувань до пісенної спадщини, особисте бажання взяти участь у заході, формувати творчу особистість, здатну реалізувати свої природні здібності.

Використання будь-яких матеріалів сайта housetech.lviv.ua дозволяється тільки з письмового дозволу адміністрації сайта.
Для інтернет-видань обов'язкове розміщення інтернет-адреси на сайт housetech.lviv.ua
2012 © М. Мацько