Діяльність

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Навчально-виховний процес в ЛДБТ здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання і виховання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного засвоєння наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, сучасних технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Важливе методологічне значення в позаурочному вихованні належить рівневому навчанню учнівської молоді, що впливає на можливість проектувати освітній процес як в цілому так і в окремих структурних підрозділах. Рівневе навчання дає змогу педагогам бачити перспективу розвитку навчально-виховного процесу та відіграє значну роль у складанні навчальних програм. Керівники гуртків Будинку техніки проводять гурткові заняття за програмами основного та вищого рівня навчання згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 731 від 27. 10. 2006 р. Навчальні програми зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, підвищення їх професійної підготовки.

Педагогічні працівники творчо співпрацюють з радою молодих науковців та співробітників фізико-механічного інституту НАНУ. Ця співпраця ґрунтується на принципах партнерства, взаємодопомоги та спільних інтересів у галузі науки та техніки, раціонального використання інтелектуального й матеріального потенціалу. Саме з такою метою для учнівської молоді м. Львова та області проводяться творчі зустрічі із заслуженими винахідниками та раціоналізаторами України. Активними учасниками розвитку технічної творчості серед молоді профтехосвітніх навчальних закладів є:

• Юзефович Р. М., доктор технічних наук, доцент, завідувач відділу методів і засобів відбору та обробки діагностичних сигналів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України;

• Сліпчишин Л. В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих  Львівського навчально-наукового центру професійної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;

• Багрійчук В. О., кандидат технічних наук, винахідник, член Клубу винахідників м. Львова;

• Яворський М. С.,кандидат технічних наук, виконавчий директор Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців;

• Панарін Б. Г., член Клубу винахідників м. Львова,  викладач університету фізичної культури.

Технічна творчість завжди є ефективним засобом професійного виховання учнів. вона орієнтує майбутніх робітників на виготовлення корисних об’єктів з ознаками новизни, сприяє формуванню і розвитку професіоналізму. Впровадження інноваційних підходів в організацію роботи гуртків технічної творчості підвищує рівень професійної майстерності учнів як майбутніх фахівців, посилює політехнічну підготовку, сприяє кращому засвоєнню вмінь та знань. 

В навчальних закладах, за сприяння Будинку техніки, працюють гуртки технічної та художньо-прикладної творчості, різноманітність яких дає змогу учням відповідно до інтересів випробувати себе в різних галузях науки, техніки, ужиткового та образотворчого мистецтва, реалізувати нахили до того чи іншого роду діяльності, набути знання та вміння, ознайомитись з учнівськими роботами відповідно до напрямку та продемонструвати свої досягнення.

Практична спрямованість гурткових занять створює особливий характер у роботі гуртківців, які залюбки беруться за трудові завдання, їх приваблює конкретність, видимість результатів діяльності. Керівник гуртка будує позаурочні заняття таким чином, щоб максимально передати учням інтерес до оволодіння технічними та професійними навиками. 

Слід зазначити, що протягом навчального року керівники гуртків проводять відкриті уроки, які дають можливість ознайомитись з передовим досвідом позаурочної роботи, методикою ведення занять, матеріально-технічною базою, організацією та проведенням практичних занять, зокрема, як при мінімальній затраті навчального часу домогтися ефективного засвоєння гуртківцями навчального матеріалу, навчити їх мислити, узагальнювати та виготовляти експонати.

Окрім позаурочної гурткової діяльності педагогічними працівниками Будинку техніки проводяться заходи національно-патріотичного та інтелектуального спрямування, фестивалі технічної творчості, тематичні виставки гурткових робіт та ін.

 ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Фестиваль технічної творчості - це відкритий захід, метою якого є:

 підтримка обдарованої і талановитої учнівської молоді;

 визначення рівня практичної підготовки учнів;

 підведення підсумків роботи гуртків технічної творчості ЗП(ПТ)О Львівщини;

 популяризація досягнень учнів з науково-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької діяльності, а також раціоналізації та винахідництва;

 залучення учнівської молоді до різноманітних напрямків науково-технічної творчості;

 популяризація творчого, інтелектуального і технічного розвитку учнівської молоді, організація змістовного дозвілля юнацтва та підвищення інтересу до технічної творчості.

Основними завданнями Фестивалю є:

 розвиток навичок та здібностей учнів у різних напрямах технічної творчості;

 стимулювання пошукової активності у сфері техніки;

 підвищення престижу ‘ позашкільної освіти, привернення уваги широких кіл громадськості до проблем зайнятості молоді у позаурочний час.

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ

З метою виявлення інтелектуальних, розумових здібностей, комунікативних можливостей та активізації пізнавальної діяльності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини працівники ЛДБТ більше 20 років організовують і проводять чемпіонати з інтелектуальної гри «Брейн-ринг».

Чемпіонат проходить на протязі усього навчального року в чотири етапи:

• відбірковий – в ЗП(ПТ)О міста Львова та області;

• півфінальні змагання – серед команд навчальних закладів за територіально-кущовою схемою;

• додаткові змагання – за схемою гри «Що? Де? Коли?» на Кубок ЛДБТ;

• фінальні змагання – за участю команд-переможців півфінальних змагань.

Також щорічно організовуються чемпіонати з гри “Брейн-ринг” серед педагогічних працівників, в якому беруть участь понад 200 працівників профтехосвітніх закладів міста Львова та області.

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» - це гра, де застосовуються інтерактивні технології, які слугують способом створення між молодіжними колективами сприятливої атмосфери у спілкуванні, а також порозумінню та доброзичливості, які спрямовані на особистісний підхід до навчання і відпочинку.

Відділ організаційно-масових заходів ЛДБТ для поліпшення роботи з молодіжними колективами ЗП(ПТ)О розробив методичний посібник „Клуб інтелектуального дозвілля”. 

ВСЕУКРАЇНСЬУКА ВИСТАВКА "ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" У КИЄВІ

Львівський державний Будинок техніки представляє кращі зразки технічної та художньо-прикладної творчості учнів та їх наставників на Всеукраїнській виставці досягнень „ Професійно-технічна освіта України – реалії та перспективи ” у Києві.

Експозиція Львівщини завжди викликає чимале зацікавлення та захоплення у гостей та учасників свята. Зокрема, привертають увагу відвідувачів діючі технічні моделі, вітражі, живописні картини, вироби з бісеру, художнього ковальства і різьби по дереву, вишивки, ткацтво, виготовлені у гуртках Будинку техніки та закладах П(ПТ)О області.

"НАД ВЕРТЕПОМ ЗІРКА ЯСНА ЗАСІЯЛА" 

Традиції Свят - Вечора та Різдва Христового прийшли до нас з прадавніх дохристиянських часів і набули особливого багатства обрядовості серед сучасних християнських свят. Вони формують духовне життя усіх поколінь, величніших християнських свят із багатьма прекрасними обрядами, звичаями, повір’ями і прикметами, у яких є велика сила цілого Роду нашого, з його тисячолітньою пам’яттю, віруваннями, світоглядом . 

Напередодні нового року Львівський державний Будинок техніки проводить серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти обласний огляд-конкурс різдвяних композицій „Над вертепом зірка ясна засіяла”.

Святкування відбувається дуже урочисто і має глибокий зміст, адже кожен навчальний заклад представляє свої творчі роботи, до яких входять різдвяні символи – Дідух , Шопка, Вертепна зірка та Павук. Учні представляють власні композиції, коментують зреалізований задум, використання традиційних та нетрадиційних матеріалів, зокрема, зерна пшениці, гречки, кори дерева і дерев’яних матеріалів, моху, камінців, скляних кульок, пластиліну, паперу, крупи та мучних виробів, коктейльних трубочок, соломки тощо, демонструють технічне оснащення, що підсилює відповідну композицію.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «СОКІЛ» («ДЖУРА»)

Працівники Будинку техніки організовують та проводять у ЗП(ПТ)О м. Львова та області Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл («Джура»)». Мета гри є   військово-спортивне і національно-патріотичне виховання української молоді на основі традицій українського козацтва:

 виховання нових поколінь України у дусі відданості Батьківщині та її народу на основі відродження національних, загальнолюдських духовних і моральних цінностей;

 виховання у молоді глибоких національно-патріотичних переконань, підготовка молоді  до творчої праці, до військової служби;

 формування і виховання у юнаків та дівчат високих морально-психологічних якостей, мужності і сміливості, рішучості, відваги, стійкості, дисциплінованості та ініціативності;

 виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління українців на історично сформованих засадах козацького світогляду  та здорового способу життя.

Змагання полягають у проведенні комплексних командних ігор військово-спортивного, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування в ЗП(ПТ)О м. Львова та області, в ході яких відбувається відбір кращих команд та визначення переможців.

ОГЛЯД-КОНКУРС "СВЯТО ГЕРОЇВ"

Сприяючи збагаченню культурно-історичних традицій, навчально-виховного процесу, формуванню національної самосвідомості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівники БТ щорічно організовують огляд-конкурс „Свято Героїв”.

Всебічне залучення учнівської молоді до краєзнавчої, пошукової та дослідницької роботи, надання учням додаткових знань про рідний край, виховання в них любові до рідної землі, природи, історії і культури, до історично-культурного надбання України є одним із головних завдань діяльності працівників ЛДБТ.

Впродовж свята і учасники, і глядачі, і журі відчувають справжню атмосферу українського духу, єднання поколінь.

ФОРУМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Львівський державний Будинок техніки бере активну участь у Форумі професійної освіти Львівщини, де представляє виставкову композицію робіт з технічної та художньо-прикладної творчості, а саме:

 діючі технічні моделі, макети приладів радіозв’язку, конструкції електронних приладів та засобів  для народного господарства;

 народна вишивка (серветки, скатертини, рушники, сорочки та ін.);

 столярні вироби;

 різьба по дереву;

 ковані вироби з металу;

 вироби з лози та соломки;

 зразки живопису та розпису на тканині та ін.

Використання будь-яких матеріалів сайта housetech.lviv.ua дозволяється тільки з письмового дозволу адміністрації сайта.
Для інтернет-видань обов'язкове розміщення інтернет-адреси на сайт housetech.lviv.ua
2012 © М. Мацько