Соціальний та науково-технічний розвиток впливає на процес реформування позашкільної освіти і виховання молоді, на пошук нових форм і методів творчого розвитку підростаючого покоління. Позашкільна освітa займає вагоме місце в системі безперервної освіти і є її невід’ємною ланкою. 

Заклад позашкільної освіти – Львівський державний Будинок техніки, який з 1986 року надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, сприяє розвитку технічної,художньо-прикладної,інтелектуальної творчості, готує до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я учнівської молоді. У практиці організації позаурочної виховної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Львівської області педагогічні працівники Будинку техніки застосовують стратегію локальних змін: раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності через програмне забезпечення, розширення мережі гуртків, профільних секцій, творчих об’єднань, проведення масових заходів, конкурсів, екскурсій на постійно діючій виставці у приміщенні Львівського державного Будинку техніки.

 

 

 

Головні завдання, які вирішують творчі працівники Будинку техніки в процесі навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи окреслені за напрямами:

  • розвиток технічної, художньо-прикладної, інтелектуальної творчості;
  • реалізація державної політики  у сфері позаурочної діяльності;
  • формування в учнівської молоді національної свідомості згідно Концепції національно-патріотичного виховання, активної громадської позиції, прагнення до здорового способу життя;
  • виявлення, розвиток і підтримка талантів учнівської молоді, стимулювання її творчого самовдосконалення, залучення до науково-технічної та дослідницько-експериментальної діяльності;
  • надання методичної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти з питань впровадження форм, методів навчання і виховання;
  • просвітницька діяльність.

Три базові орієнтації: знання – здібності – цінності стали ключовим напрямом у роботі Львівського державного Будинку техніки, які є головною ланкою позашкільної навчально-виховної роботи в комплексній підготовці робітничих кадрів різних професій. Адже виховання творчої особистості, громадянина незалежної України – це цілісна система підготовки молоді, допомога їй у визначенні змісту життя в умовах радикальних соціально-економічних змін, нових форм господарювання, а також залучення її до системи культурних цінностей українського народу. «Виховання, як зазначила видатний український педагог Софія Русова, - це передання найкращих моральних заповітів і знань попередніх поколінь для того, щоб із дитини виробилася людина в найкращому значенні слова».

Використання будь-яких матеріалів сайта housetech.lviv.ua дозволяється тільки з письмового дозволу адміністрації сайта.
Для інтернет-видань обов'язкове розміщення інтернет-адреси на сайт housetech.lviv.ua
2012 © М. Мацько